Gorkowska Fabryka Samochodów po raz pierwszy zademonstrowała prototypy pojazdów bezzałogowych.

Podczas Moskiewskiego Międzynarodowego Salonu Samochodowego, odbywającego się w centrum wystawowym Crocus Expo w ramach festiwalu technologicznego Mobilistic’18, firma pokazała dwa modele pojazdów bezzałogowych – UAV – oparte na autobusach elektrycznych GAZelle NEXT i wyposażone w dwa różne typy autonomicznych układów sterowania.

W autach tych są wdrażane zaawansowane technologicznie rozwiązania, w tym możliwość rozpoznawania granic dróg w przypadku braku ich oznakowania oraz ochrony przed cyberatakami.
Przez długi czas fabryka w Gorky wdrażała program rozwoju wersji ze zautomatyzowanymi układami sterowania. Przygotowała i prowadzi testy drogowe kilku wydań odmian bezzałogowych z systemami autopilota o różnych typach i poziomach autonomii.


Bezzałogowe warianty zapewniają w pełni autonomiczne poruszanie się na trasie określonej przez operatora. Są w stanie samodzielnie określić przeszkody napotkane na drodze, zarówno stacjonarne, jak i dynamiczne. Centralny komputer ocenia możliwość przecięcia trajektorii pojazdu i przeszkód. W zależności od wybranego scenariusza, trasa jest dostosowywana do bezpiecznego manewru lub następuje zatrzymanie się, aż do hamowania awaryjnego.
Oba samochody dostały systemy nawigacyjne bazujące na precyzyjnych modułach GPS/GLONASS z odbiornikami korekcji różnicowej, pozwalającymi określić położenie pojazdu z dokładnością do 1 cm. W celu poprawy stabilności systemu dodano jednostki nawigacji bezwładnościowej, umożliwiające śledzenie lokalizacji w przypadku krótkiego przerwania sygnału satelitarnego, przykładowo podczas jazdy pod mostem. Kolejny element kompleksu do uzyskania bardzo dokładnych danych o lokalizacji auta stanowi system do rozpoznawania znaków drogowych i obiektów infrastruktury drogowej. W jednym z UAV wdrożono też dodatkowy system lokalizacji za pomocą czujników laserowych – lidarów. Ta oryginalna technologia służy do rozpoznawania za pomocą znaków pośrednich granic jezdni w przypadku braku lub niewidoczności oznakowania drogowego. Technologię tę wspólnie opracowali w ramach projektu rozwojowego GAZ i zespół naukowców z Politechniki im. R.E. Alekseeva w Niżnym Nowogrodzie. Drugi samochód ma zaś system sterowania oparty na kamerach stereo – pasywne urządzenia do zbierania informacji o środowisku. Ze względu na niski poziom promieniowania, urządzenia te umożliwiają systemowi orientowanie się w przestrzeni bez zakłócania pracy innego bezzałogowego pojazdu, a same urządzenia są chronione przed zakłóceniami, w tym przed atakami cybernetycznymi. System zawiera kilka bloków szerokokątnych par kamer stereo, tworzących „mapę głębokości” wokół samochodu, podsystem widoku kołowego i podsystem czujników ultradźwiękowych o dużym zasięgu. Aby zoptymalizować wykorzystanie mocy obliczeniowej, przetwarzanie danych z czujników zewnętrznych odbywa się z różnymi częstotliwościami – w zależności od prędkości ruchu, hałasu, pogody i warunków drogowych.


Innowacyjne rozwiązania powstałe w ramach „bezzałogowych” projektów GAZ będą wykorzystywane nie tylko w przygotowywaniu w pełni autonomicznych modeli, ale i w aktywnych systemach wsparcia kierowcy, takich jak ADAS, czyli zaawansowane systemy wspomagania prowadzącego. Systemy te planuje się komercyjnie zainstalować w pojazdach GAZ-a.
Dla wypróbowania egzemplarzy z autopilotem oraz oceny działania funkcji ADAS, w zakładzie w Gorky zbudowano specjalną sekcję, symulującą środowisko miejskie. Powyższe umożliwia testowanie pracy samochodów w trybie całorocznym. Ponadto testy są przeprowadzane na prawdziwej trasie na terenie wewnętrznym w fabryce.
GAZ ma wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu dronów i szkoleniach w zakresie zaawansowanych technologii. Od 2008 roku wspiera program Robotyka, w ramach którego zautomatyzowane systemy są sprawdzane z udziałem wiodących wyspecjalizowanych uczelni w Rosji. Już dzisiaj 72 absolwentów programu pracuje w usługach inżynieryjnych GAZ-a. Poza tym w lipcu 2018 roku firma podpisała porozumienie z władzami Moskwy, Yandex i Federalnym Państwowym Przedsiębiorstwem NAMI w sprawie rozwoju i wdrażania bezzałogowych pojazdów w Moskwie. W ramach umowy planowane jest rozwijanie technologii transportu telematycznego i inteligentnych systemów samochodowych oraz usług opartych na nich. Dokument przewiduje również wspólną pracę w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego w eksploatacji bezzałogowych wersji oraz promowanie autonomicznych technologii sterowania o określonych skutkach dla systemu transportu miejskiego.