Kamaz samochód ciężarowy na GAZ!

Kamaz PTC – największy rosyjski producent uniwersalnych, specjalizowanych i specjalistycznych ciężarówek oraz autobusów różnych klas i typów – mocno stawia na ekonomiczne i ekologiczne aspekty związane z użytkowaniem proponowanych przez siebie wyrobów.

W tym obszarze firma chce pozostawać w zgodzie ze światowymi trendami, wykazując, że przy obecnym rozwoju techniki kwestie ekonomiczne mogą w pełni łączyć się z zagadnieniami związanymi z ochroną przyrody. Dlatego obecnie pracuje nad problematyką autonomicznego prowadzenia, alternatywnych zespołów napędowych, w tym układów w pełni elektrycznych, oraz paliw alternatywnych. W tym ostatnim przypadku systematycznie i konsekwentnie wdraża strategię dającą się określić jako poszerzenie użycia gazu w postaci paliwa dla silników spalinowych. W efekcie od dawna stawia na gaz naturalny, a dokładnie wykorzystanie go do zasilania jednostek napędowych w formie sprężonej – CNG. Paliwo to bowiem wykazuje szereg istotnych zalet zarówno z dystrybucyjnego, jak i czysto użytkowego punktu widzenia. Sieć tankowania już funkcjonuje i może dalej być rozwijana w oparciu o dotąd istniejące tradycyjne stacje tankowania oraz stacje nowe, zajmujące się wyłącznie sprzedażą paliwa gazowego. Do tego aktualnie stosowane silniki gazowe zapewniają moc i moment obrotowy w zupełności wystarczające dla samochodów czy zestawów o dopuszczalnej masie całkowitej do 36000-38000 kg, zazwyczaj poruszających się w niezbyt trudnych warunkach drogowych.

Ponadto uzyskiwany zasięg kształtuje się na poziomie przeciętnie 200-300 km, co z powodzeniem zabezpiecza potrzeby nawet ciężkiej dystrybucji, w tym miejskiej oraz realizowanej na poziomie lokalnym i regionalnym. Paliwo gazowe jest też uważane za ekologicznie dość czyste i w dodatku po części możliwe do uzyskania ze źródeł odnawialnych, przy jednoczesnej znacznej dostępności – jako kopaliny – ze źródeł tradycyjnych. Tym samym pojazdy z napędem gazowym określane są jako zielone – przyjazne dla przyrody.

Kamaz pozostaje niezwykle elastyczny w kwestii liczby i rodzaju zbiorników na gaz, determinujących przestrzeń niezbędną na ich montaż oraz zasięg uzyskiwany przez wyposażony w nie pojazd. Zbiorniki te mogą być zrobione z różnych materiałów – stali bądź tworzyw, cechować się różną pojemnością i występować w różnej liczbie. Dzięki temu każdy nabywca, w zależności od dostępnej przestrzeni montażowej i typu zadań wykonywanych przez dany samochód, wpływających na wymagany minimalny zasięg, może wybrać rozwiązanie najbardziej mu odpowiadające.

Tak szeroka paleta propozycji w zakresie gazowych źródeł napędu powoduje, że Kamaz poleca je do wielu modeli o różnej dopuszczalnej masie całkowitej – od lekkich typowo dystrybucyjnych po ciężkie, w tym specjalizowane i specjalistyczne. Znamiennym jest tu, że Rosjanie nie ograniczają się jedynie do odmian uniwersalnych, ale montaż gazowych zespołów napędowych dopuszczają także w odmianach specjalizowanych i specjalistycznych. To odróżnia ich w tym obszarze od strategii wdrażanej przez znane zachodnie koncerny, w przypadku których jednostki gazowe trafiają zazwyczaj do wersji dystrybucyjnych i komunalnych, tych ostatnich przeważnie do zastosowań typu śmieciarka. Tymczasem Kamazy CNG można m.in. zamówić jako 3-osiowe, lekko uterenowione podwozia w układzie napędowym 6×4 z nadwoziami typu wywrotki, w tym trójstronne i tylnozsypowe, żurawie samochodowe, śmieciarki, asenizacyjne do wywozu nieczystości płynnych, dla służb komunalnych bądź cysterny do przemieszczania paliw. Do tego dochodzą klasyczne uniwersalne skrzynie ładunkowe oraz furgony, chłodnie i izotermy. Ponadto napęd gazowy firma stosuje w ciągnikach siodłowych, w tym dystrybucyjnych i dedykowanych do obsługi tras na dalekich dystansach. Poza ciężarówkami silniki CNG Kamaz instaluje w swoich autobusach miejskich.