Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Autobagi Polska sp. z o.o. Góra Libertowska 27, 30-444 Libertów k. Krakowa.
 2. Klient może skontaktować się z administratorem danych pod adresem: jak wyżej lub pisząc e-mail na adres: biuro@kamazpolska.pl.
 3. Dane osobowe pozyskiwane są od klientów w celach marketingowych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 a) RODO –  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie w danym celu.
 4. Klient ma prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych prosimy o wysłanie maila na adres biuro@kamazpolska.pl.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wykonania usługi.
 6. Dane osobowe udostępniane są podwykonawcom, firmom prowadzącym księgowość, usługi IT, dealerskim, telemarketingowym, prawniczym.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do wykonania usług marketingowych.
 9. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z przepisów RODO tj. prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Dane osobowe klientów nie będą przetwarzane w formie profilowania.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA